Fundatia Transylvania College

DONEAZA 5€ 10€ 50€

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

Proiecte

Evenimente

Oferta Generala

Transylvania College

Galerie foto

Contact

English


Centrul de Evaluare

Centrul de Training si Coaching

Centrul de Testare ECDL

Tabere de Vara

Happy Kids Swim

Împreună vom reuși

 

FUNDAȚIA TRANSYLVANIA COLLEGE PARTENER ÎN PROIECTUL POSDRU "ÎMPREUNĂ VOM REUȘI"

Fundaţia Copii Fericiţi este partenerul Fundatiei Filocalia si a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala - ambele din Iasi - in proiectul „Împreună vom reuşi!”. Proiect co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Proiectul se derulează în perioada august 2010-iulie 2013. Grupul ţintă al proiectului este compus din trei categorii: personalul implicat în prevenirea abandonului şcolar format din 120 cadre didactice şi consilieri psihopedagogi, elevi cu dificultăţi de învăţare, dezavantajaţi socio-economic, cu un număr mare de absenţe şi cu potenţial risc de abandon şcolar, care vor fi în număr de 1600, din ambele judeţe, şi părinţii elevilor expuşi abandonului şcolar, în număr de 800.

Proiectul îşi propune creşterea frecvenţei şi menţinerii într-un sistem de educaţie atractiv şi de calitate a elevilor, din învăţământul primar şi gimnazial, expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii. Vor fi implementate activităţi remediale, de consiliere şi orientare, pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.

Pe parcursul primului an de proiect s-a urmărit atingerea obiectivului principal, acela de a creşte frecvenţa şi de a menţine într-un sistem de educaţie atractiv şi de calitate a elevilor din învăţământul primar şi gimnazial expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, prin activităţi atât organizatorice cât şi de consiliere, orientare şi de remediere la obiectele matematică, limba română, limba engleză şi TIC. La activităţile proiectului au participat toate cele trei categorii ale grupului ţintă urmărit: personalul implicat în prevenirea abandonului şcolar format din 120 cadre didactice şi consilieri psihopedagogi, elevi cu dificultăţi de învăţare, dezavantajaţi socio-economic, cu un număr mare de absenţe şi cu potenţial risc de abandon şcolar, în număr de 1600, din ambele judeţe, şi părinţii elevilor expuşi abandonului şcolar, în număr de 800. În luna februarie 2011, personalul didactic a fost pregătit pentru a veni în ajutorul elevilor, în cadrul unor cursuri de formare care au avut loc atât la Iaşi cât şi la Cluj. Aceştia şi-au pregătit apoi toate materialele necesare procesului de remediere educaţională în luna martie 2011, din aprilie începând munca efectivă cu elevii. În perioada aprilie-iunie 2011 au avut loc, de asemenea, întâlniri cu părinţii copiilor predispuşi la abandon şcolar cu scopul conştientizării şi asistării acestora în depăşirea situaţiilor dificile. Acest prim an de proiect s-a încheiat cu o celebrare a succesului. În cadrul acestei sărbătoriri, au fost premiaţi elevii care au înregistrat rezultate mai bune la învăţătură faţă de situaţia iniţială şi care au avut o prezenţă la şcoală îmbunătăţită. La Cluj Napoca sarbatoarea a avut loc la Scoala Internationala, unde au partivipat elevi, parinti si asistenti educationali de la tote scolile colaboratoare.

Prima serie a grupurilor ţintă în cadrul proiectului "Împreună vom reuşi", implementat de Fundaţia Filocalia Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia Copii Fericiţi, a încheiat activităţile la sfârşitul lunii decembrie. Primele reacţii atât din partea elevilor cât şi din partea părinţilor subliniază beneficiile şi îmbunătăţirile privitoare la prevenirea abandonului şcolar, problemă semnalată în ambele judeţe implicate, Iaşi şi Cluj.

A fost evidenţiat faptul că s-au redus numărul de absenţe şi s-au înregistrat progrese ale elevilor implicaţi în activităţile proiectului. Părinţii, de asemenea, au participat la seminarii de formare în care au discutat probleme de relaţionare şi de managiere a conflictelor in familie. Activităţile din cadrul proiectului au continuat cu succes cu prima grupă a elevilor din şcolile selectate din cele două judeţe şi părinţii acestora, acestea încheindu-se în luna decembrie cu celebrarea succesului. Au fost, de asemenea, aplicate chestionare atât elevilor cât şi părinţilor acestora; la o prima analizare a răspunsurilor date de cele două grupuri ţintă, activităţile organizate în cadrul proiectului s-au dovedit a fi eficiente în combaterea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea procesului de învăţare. Mai mult, părinţii au dezbătut teme importante, cum ar fi comunicarea cu propriul copil, manifestându-şi mulţumirea pentru toate beneficiile acestui proiect.